Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem “Pani English 500”.

1.2 Organizatorem konkursu jest blog www.panienglish.pl

1.3 Sponsorem nagród jest Monika Pałucka.

2. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na instagramie na profilu @pani.english.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które zaobserwują profil @pani.english  i odpowiedzą na pytanie, o którym mowa we wpisie na instagramie zamieszczając odpowiedź w komentarzu pod zdjęciem konkursowym.

2.3 Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie: co najbardziej inspiruje Cię do nauki języka angielskiego?

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 11.02.2020 godz. 15:00 do 15.02.2020 godz. 23:59.

4. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu:

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.

4.2 Podstawą wyboru będzie ocena rzeczowości i kreatywności odpowiedzi dokonana przez Organizatora.

4.3 Trzech wybranych przez Organizatora uczestników otrzyma nagrodę.

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na instagramie @pani.english najpóźniej 3 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na instagramie @pani.english oraz powiadomieni o wygranej poprzez wiadomości zwrotną na instagramie.

5.  Nagrody:

5.1 Nagrodami w konkursie są książki i gadżety ufundowane przez Monikę Pałucką.

5.3 Liczba nagród w konkursie wynosi trzy.

5.3  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na dwa tygodnie po zakończeniu konkursu.

5.4 Nagrody wysyłane będą tylko i wyłącznie na adres na terenie Polski.

6.  Inne postanowienia

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:  https://panienglish.pl/regulamin-konkursu/

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej:  https://panienglish.pl/regulamin-konkursu/

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej angielskimonikapalucka@gmail.com

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.