Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem “E-book E8 STUDY BOX”.

1.2 Organizatorem konkursu jest blog www.panienglish.pl

1.3 Sponsorem nagród jest Monika Pałucka.

2. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na instagramie na profilu @pani.english.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które:
-zaobserwują profil @pani.english  i odpowiedzą na pytanie, o którym mowa we wpisie na Instagramie zamieszczając odpowiedź w komentarzu pod zdjęciem konkursowym;
-oznaczą w komentarzu minimum jedną osobę, która byłaby zainteresowana treściami, które zamieszczane są na profilu @pani.english;
-udostępnią post konkursowy w swojej relacji na 24h i oznaczą konto @pani.english, (osoby, które mają konto prywatne są zobligowane do zmiany konta prywatnego na publiczne na czas trwania relacji z oznaczonym postem czyli na 24h)

2.3 Pytanie konkursowe brzmi: Dlaczego chcesz mieć e-booka E8 STUDY BOX?

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

3. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 02.04.2021 godz. 15:00 do 11.04.2021 godz.20.00.

4. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu:

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.

4.2 Podstawą wyboru będzie ocena rzeczowości i kreatywności odpowiedzi dokonana przez Organizatora.

4.3 Trzech wybranych przez Organizatora uczestników otrzyma nagrodę.

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na instagramie @pani.english najpóźniej 5 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na instagramie @pani.english oraz powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną na instagramie.

5.  Nagrody:

5.1 Nagrodami w konkursie są 
za 1 miejsce 3 e-booki w formie pdf-u (przesłane na podany adres mailowy zwycięzcy) oraz książka Penguin Readers poziom A2 „The Amazon Rain Forest”, puzzle z Big Benem, plecaczek i czapeczka;
za 2 miejsce 2 e-booki w formie pdf-u (przesłane na podany adres mailowy zwycięzcy) ;
za 3 miejsce 1 e-book w formie pdf-u (przesłany na podany adres mailowy zwycięzcy);
Nagrody ufundowane są przez Monikę Pałucką.

5.3 Liczba nagród w konkursie wynosi trzy.

5.3  Nagrody rzeczowe będą wysłane do zwycięzców nie później niż na dwa tygodnie po zakończeniu konkursu. Nagrody w postaci e-booków będą przesłane na podany w wiadomości prywatnej adres mailowy zwycięzcy do 5 dni po zakończeniu konkursu.

5.4 Nagrody rzeczowe wysłane będą tylko i wyłącznie na adres na terenie Polski.

6.  Inne postanowienia

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:  https://panienglish.pl/regulamin-konkursu/

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej:  https://panienglish.pl/regulamin-konkursu/

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej angielskimonikapalucka@gmail.com

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.